logo
sv fi en
Stadionbolagets representanter.

Intentionsavtal mellan staden och Jeppis Stadion såg dagens ljus – viktigt första steg på vägen mot ny arena

Även om Jeppis Stadion är tänkt att byggas helt i privat regi är staden Jakobstad den enskilt viktigaste samarbetspartnern på vägen mot en färdig arena. 23.06.2020

Det var på ett möte den 22 juni som en enhällig stadsstyrelse sade ja till ett intentionsavtal mellan stadionbolaget och staden Jakobstad.

– Vi hade ett bra möte i början av juni med staden, där vi luftade våra planer, svarade på frågor och diskuterade hur det hela skall gå vidare. En öppen och ömsesidig dialog gynnar alla parter och så vill vi också fortsätta, sade Kenneth Mörk, som var med och presenterade projektet.

Stadionbolaget representerades på mötet av Mörk, Mikael Eklund och Thomas Käldström. Med var även projektets tekniska chef Börje Eriksson och informatör Antti Koivukangas.

Intentionsavtalet var ett viktigt första steg på vägen mot att bygga den nya stadion som kan komma att bli invigningsklar passligt till stadens 370-års jubileum år 2022.